de Cairn Terrier

Zijn geschiedenis in het kort

geschiedenisNiemand kan precies zeggen wanneer de Cairn Terrier een ras is geworden. Dat het een van de oudste Schotse Terrier rassen is staat echter vast. Geschiedschrijvers spreken van het bestaan van Aardhonden in de Schotse Hooglanden en eilanden van Schotland teruggaand tot de 16e eeuw. Geschiedschrijving ten tijde van de Gouden Eeuw en zelfs nog daarvoor spreekt van een kleine soort Terrier die werd gebruikt voor de jacht op vos en das in Schotland. Er bestaat geen bewijs dat het hier om Cairn Terriers gaat maar er bestaat geen twijfel over dat het de voorloper van de huidige Cairn moet zijn geweest.

geschiedenisTot aan 1910 stond de Cairn Terrier bekend als de “prick eared” of “short coated” Skye Terrier. De eerste officiële registratie van een, naar het zich laat aanzien, échte Cairn Terrier stond in de Kennel Gazette van juni 1907. Dit was Calla-Mhor, een teef op naam van Mrs I.A. Campbell. Nog twee registraties volgden in 1907, beide waren ook van Mrs. Campbell.

En nog eens twee in 1908, ook weer van Mrs. Campbell. Je kunt dus wel stellen dat deze dame, Mrs. Alistair Campbell, met recht aan de wieg heeft gestaan van het ras “Cairn Terrier” als tentoonstellingshond.

(Als je méér zou willen lezen over Mrs. Campbell kun je een mooi artikel over haar vinden op deze website.)

In de jaren hierna kwamen er steeds meer geregistreerde Cairns bij omdat het ras steeds populairder werd.

In het juni nummer 1910 van de Kennel Gazette worden de te registreren Cairns niet langer meer Prick Eared Skye Terriers genoemd maar “any other breed or variety”. Gedurende dit jaar werden er vijf onder die naam geregistreerd. Het ras kreeg in 1912 een eigen register en gedurende dit jaar kwamen er daar 134 in te staan. Vanaf dat moment verdiende het ras Championship status oftewel: de Cairn kon op een tentoonstelling een Kampioenschap behalen.

flycatcher

De eerste CAC’s warden gegeven op de Richmond show waar Mrs. Campbell als keurmeester fungeerde. De eerste Kampioen in het ras was Tibbie of Harris.

Zij werd definitief Kampioen in januari 1913 en was eigendom van Lady Sophie Scott. Sinds die tijd en tot nu toe (eind 2004) zijn er 1432 CAC winnaars in het ras waarvan er 766 Kampioen zijn geworden (in Engeland).

Het ras heeft zich gaandeweg steeds verbeterd.

Door de jaren heen won het steeds meer aan populariteit en nam het in geregistreerde aantallen toe.

ahwren

Cairnfokkers hebben gestreefd het ras zo natuurlijk en ongerept mogelijk te behouden zoals het was toen toegewijde fokkers er voor vochten het ras erkend te krijgen.

De foto’s bij dit artikel laten Cairns zien door de jaren heen waarop wonderwel te zien is hoe het beeld van de Cairn gelijk is gebleven aan dat van de Cairn van vroeger.

Het is onmogelijk de hele historie van de Cairn Terrier in één artikel te vatten. Er zijn zoveel fokkers, sommigen niet meer onder ons, sommigen gelukkig nog wel die het ras hebben gemaakt tot wat het heden ten dage is.

itchance

We moeten dankbaar zijn dat ons geliefde ras een aantal toegewijde fokkers heeft gekend, wiens leven totaal met dat van de charismatische Cairn Terrier verstrengeld was. Een ras dat we allemaal kennen als

“the best little pal in the world”.

With kind permission of the CTC UK.  – Met dank aan The Cairn Terrier Club (GB) voor toestemming dit artikel te mogen gebruiken voor mijn website. www.thecairnterrierclub.co.uk